Glasul Minorităţilor revistă dedicată temei minoritare


    reviste  » Glasul Minorităţilor - revistă dedicată temei minoritare
  caută á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » Glasul Minorităţilor 1923
 


| am observaţii

| listare

 
 

Administraţia Fondului Cultural Naţional

Proiect editorial online finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

 
 

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 1 [pdf1, 1.21 Mb] [pdf2, 2.87 Mb]

 • Ştefan Sulyok: Drumul nostru. 1
 • Elemér Gyárfás: Lipsa stabilităţii. 1– 2
 • Helmer Rosting: Protejarea minorităţilor prin Liga Naţiunilor. 2–4
 • *** Congresul Partidului Maghiar laTârgu-Murăs în chestia şcolilor maghiare. 2–4
 • Berkes Solomon: Dreptul evreilor la uzul limbei. 4–5
 • Elemér Jakabffy: Istoria şi Politica. 5
 • Gabriel Pál: Comunităţile de avere din Săcuime şi reforma agrară. 5–6
 • *** Viaţa de partid sub control poliţienesc. 6

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 2 [pdf1, 0.79 Mb] [pdf2, 1.9 Mb]

 • "Galasul Minorităţilor": Cum am fost primiţi? 1
 • Iuliu Tornya: Un bilanţ. 2
 • Ştefan Sulyok: "Culturi străine". 2–3
 • *** Reflexiuni 3–4
 • *** Un volum în "lymba Muldouneska" Descoperirea celui mai vechiu manuscris românesc cu litere latine, de cătră un savant maghiar. 3—4
 • *** Mutatis Mutandis. 4

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 3 [pdf1, 2.15 Mb] [pdf2, 1.88 Mb]

 • Iosif Willer: Politică minoritară fără partide minoritare? 1–2
 • Iuliu Tornya: Din grozăveniile aplicării legei agrare. 2–3
 • Andrei Szabó: Un document despre regimul vechiu al învăţământului în Ardeal. 2–3
 • Spectator: Greşala cardinală. 3–4
 • *** Roşu-albastru. 4

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 4 [pdf1, 0.36 Mb] [pdf2, 0.83 Mb]

 • Iosif Horváth: La chestia irredentizmului. 1
 • Lysis: Reflexiuni la politica noastră externă. 7
 • *** "Nu inţălegem limba". 11
 • Ludovic Mágori: Catastrofa alor 26,000 plugari colonişti maghiari. 12
 • Dr. Ioan Karácsonyi: Chestia maghiaro-săcuiască. 14
 • *** Statuele noastre. 17
 • Elemér Jakabffy: Despre partidele minoritare. 19
 • Comuna bisericească izr. Din Oradea-Mare: Evreii din Oradeamare pentru limba maghiară. 22
 • *** Încă o jignire. 30
 • *** Manuscrise interesante. 32

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 5 [pdf1, 0.69 Mb] [pdf2, 1.27 Mb]

 • Iosif Willer: Un cuvînt cătră d-l professor Iorga. 1
 • Elemér Jakabffy: Astra şi EMKE. 4
 • *** Cum a primit presa minoritară maghiară noua ordonanţă şcolară? 11
 • Elemér Jakabffy: Ladislau Zombory. 17
 • Elemér GYÁRFÁS: Organizaţia de credit a României. 19
 • *** "Cifre grăitoare." 22
 • Andrei Gaal: Un trist episod al chestiei comunităţii de avere din Săcuime. 23
 • Richard Kun: Minorităţile în economia publică. 25
 • Dr. Iuliu Tornya: Cimiter expropriat. 29
 • B.Á.: Se repetă istoria. 30

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 6 [pdf1, 0.43 Mb] [pdf2, 1.21 Mb]

 • Elemér Jakabffy–Ștefan Sulyok–Iosif Willer: Răspuns d-lui deputat Leonte Moldovanu. 1
 • Armin Kabos: Criza de numărar. 14
 • Arpad Paál: Rugarea alor două milioane de copii. 18
 • Dr. Iosif Horváth: Compania de presă în chestia iredentismului. 22
 • *** The Oxford Hungarian Review. (Revistă Maghiară din Oxford.) 24
 • *** De ce nu ne place limba română? 28
 • *** Polemii. 30

Glasul Minorităţilor 1923 nr. 7 [pdf1, 0.38 Mb] [pdf2, 1.21 Mb]

 • Dr. Elemér Jakabffy: Cum s'a primit avertismentul Regelui. 1
 • Iosif Willer: Efectul "Glasului Minorităţilor". 6
 • *** Memoriul maghiarilor din Banat cătră d-l Primministru. 11
 • Beniamin Gombos: Scrisoare deschisă cătră domnii Lăpădatu, ministru al cultelor şi Tătărescu, subsecretar de stat al minorităţilor. 14
 • Din cuvântarea d-lui deputat Gheorghe Bernády. 17
 • Siculus: Un primar istoric. 25
 • *** Polemii. 30
Informaţii suplimentare

» despre revistă

 
  

(c) Referinţe - bibliotecă maghiară electronică din Transilvania
Echipa | Despre proiect | Susţinători