Glasul Minorităţilor revistă dedicată temei minoritare


    reviste  » Glasul Minorităţilor - revistă dedicată temei minoritare
  caută á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  toate numerele » Glasul Minorităţilor 1924
 


| am observaţii

| listare

 
 

Administraţia Fondului Cultural Naţional

Proiect editorial online finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

 
 

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 1 [pdf1, 0.42 Mb] [pdf2, 1.29 Mb]

 • Dr. Elemér Jakabffy: Întâlnirea dela Ciucea. 1
 • Kelemen Gál: Ordonanţa şcolară în lumina ţinutei prelaţilor şi bărbaţilor de stat români. 3
 • *** Trei fapte vorbitoare. 16
 • Gheorghe Bernády: Un discurs, care nu s'a rostit. 20
 • Martin Metzger: Protopopul din Caransebeş cătră protopopul din Bocşa. 27
 • Polemii. 30

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 2 [pdf1, 0.4 Mb] [pdf2, 1.33 Mb]

 • Daniel Nikolits: Reflexiuni la executarea reformei agrare. 1
 • Kelemen Gál: Ordonanţa şcolară în lumina ţinutei prelaţilor şi bărbaţilor de stat români. (II) 14
 • *** Mutatis mutandis. 25
 • *** Polemii. 26

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 3 [pdf1, 0.49 Mb] [pdf2, 1.26 Mb]

 • Dr. Elemér Jakabffy: Peccatur intra et extra muros... 1
 • Elemér Gyárfás: Organizaţiile de credit ale românilor din Ardeal. 10
 • Kelemen Gál: Ordonanţa referitoare la şcolile secundare. 19
 • *** Cum era şovinismul maghiar? 30
 • Polemii. 31

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 4 [pdf1, 0.7 Mb] [pdf2, 1.2 Mb]

 • Andrei Dózsa: Înainte cu 70 ani. 1
 • *** Răspuns la articolul ziarului "L Indépendance Roumaine". 7
 • Elemér Nemes: Decis internaţional în chestia coloniştor germani din Polonia. 14
 • Ioan Karácsonyi: "Nu ne-a aşerat la un loc, casă ne întremâncâm! " 22
 • Dr. Elemér Jakabffy: La cuvintele lui Krestinski. 29
 • Polemii. 31

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 5 [pdf1, 0.37 Mb] [pdf2, 1.12 Mb]

 • Árpád Paál: Nu e permis a trânti viitorul. 1
 • –rom.: S'a înfiinţat Asociaţiunea Românească pentru Liga Naţiunilor. 5
 • Dr. Elemér Jakabffy: Burdismul. 10
 • Ludovic Brösztel: Caracterul averilor bisericii catolice. 12
 • Elemér Nemes: Decis internaţional în chestia coloniştilor germani din Polonia (Continuare). 16
 • Kelemen Gál: Proiectul învăţământului primar. 21
 • Polemii. 30

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 6-7 [pdf1, 0.39 Mb] [pdf2, 1.29 Mb]

 • Iosif Willer: După "tratative"... 1
 • Kelemen Gál: Etatizarea şcolilor primare. 5
 • *** Ca şi la noi. 14
 • *** Doleanţele poporului maghiar din Banat. 15
 • Dr. Francisc Albrecht: Societatea Naţiunilor şi protejarea minorităţilor. 19
 • Polemii. 29

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 8-9 [pdf1, 0.59 Mb] [pdf2, 1.1 Mb]

 • Francisc Bánffy: Politica minoritară a împărătesei Catharina II. şi a lui Gorciacov. 1
 • Andrei Ajtay: Zona culturală. 7
 • Dr. Elemér Gyárfás: Politica noastră financiară. 11
 • Ioan Botos: Goană după biserici. 16
 • Dr. Elemér Jakabffy: Despre împărţirea pământului. 22
 • Iosif Willer iun.: La călătoria episcopului Beach. 24
 • Polemici. 27

Glasul Minorităţilor 1924 nr. 10-12 [pdf1, 0.49 Mb] [pdf2, 1.19 Mb]

 • Discursul P.S.S. Gustav Carol Majláth, Episcopul Ardealului, ţinut în Senat la 2 Novembrie 1924. 1
 • Dr. Elemér Jakabffy: Dl. Iorga şi noi. 4
 • Martin Metzger: Concordatul. 8
 • *** Minorităţile şi pacea. 11
 • Spectator: Icoana vremii în şcolile secundare. 15
 • Dr. Elemér Jakabffy: Tibiscum. Date referitoare la trecutul lui şi indemn la scrutarea rămăşiţelor istorice ale aceluia. 19
 • *** 48 milioane. 32
Informaţii suplimentare

» despre revistă

 
  

(c) Referinţe - bibliotecă maghiară electronică din Transilvania
Echipa | Despre proiect | Susţinători